ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

 

WolfMcGill Research and Intelligence je oblast poslovanja u okviru kompanije WolfMcGill Group koja je specijalizovana za podršku kroz informacije dobijene istraživanjem internih i eksternih tržišta.

 

Najsvežija istraživanja i analize su preduslov za savremeno poslovanje u globalizovanom i dinamičnom poslovnom okruženju. WolfMcGill pruža posebnu pažnju pokrivenosti svih oblasti tržišta nekretnina, detaljnom poznavanju tržišta, i inovativnim tehnikama analiza u cilju pružanja sveobuhvatne prognoze za svoje klijente.

 

Jedinstvena merodavnost u regionu jugoistočne Evrope postignuta je kombinovanjem investicionog menadžmenta, bankarstva i iskustva u oblasti statistike koje poseduju naši najznačaniji stručnjaci.

 

Jedinstvenost u pogledu prikupljanja podataka na tržištu i izveštavanja, omogućava kako osnovno razumevanje industrije nekretnina tako i dublji pogled u specifičnosti za pojedinacna tržišta. Koristeći se dobro struktuiranim procedurama za desktop istraživanja i istraživanja na terenu, tim pruža izvorne podatke, i razlicite oblike statističkih kvantitativnih i kvalitativnih analiza u zavisnosti od potreba klijenta.

 

Glavnu WMG ekspertizu čini kreiranje targetiranih istrazivanja trzista, analiza i procena tržišta u cilju donošenja investicionih odluka na visokom nivou. Pomoću struktuiranog istraživanja tržišta pružamo statistička i finansijska predviđanja budućih trendova u pogledu ponude, potražnje, cena, elasticiteta i promena u konkurentskom okruženju.

 

Koristeći se podacima koji su u vlasništvu kompanije WolfMcGill i analitičkim modelima MCI® (Matrics of Competitive Influence- Matrica konkurentskog uticaja), isporučujemo istraživanja o ciljanom tržištu sa fokusom na pojedinačne objekte i uticaj individualnih konkurenta i podtržišta na njih.