PROCENA VREDNOSTI

 

WolfMcGill Group se preko 10 godina bavi procenama vrednosti nepokretnosti u regionu jugoistocne evrope i sa timom svojih RICS licenciranih procentelja i procenitelja licenciranih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije godisnje obavi više desetina hiljada procena vrednosti nepokretnosti i reevaluacija kolaterala.

 

Osim procena vrednosti svih vrsta nepokretnosti i zemljišta WolfMcGill vrši i sledeće procene vrednosti:

 

  • Mašina, opreme i zaliha
  • Kompanija i njima pripadajućih afiliacija
  • Brendova
  • Intelektualne svojine
  • Kompleksne procene svih prethodnih veštačenja

 

Procena je krucijalna aktivnost u određivanju vrednosti bilo kog predmeta procene u okvirima tržišnih uslova koji su dinamični i promenljivi. Stoga je procena izuzetno značajna za vlasnika predmeta procene, kreditora ili potencijalnog investitora.

 

WolfMcGill poseduje izuzetnu stručnost u izradi nepristrasnih procena nepokretnosti i ostalih predmeta procene koje su priznate od strane vodećih banaka, institucija i industrijskih operatera na trzistu. Naše procene pokrivaju širok spektar nepokretnosti: od poslovnih zgrada, maloprodajnih centara, višenamenskih projekata do industrijskih objekata i često su od presudnog značaja prilikom donošenja odluka o finansiranju, analizama rizika, due diligence pregledu i ostalim aktivnostima. Procene uzimaju u obzir svaki faktor koji utiče na vrednost, kao i iscrpnu analizu uslova iz prošlosti, sadašnjosti i budućih uslova tržišta.

 

Za više informacija o procenama vrednosti kliknite ovde.

initial image
initial image
initial image
initial image
initial image
initial image