Ova stranica treba da se prikazuje nakon sto se uloguje korisnik sa Rolom wmg22