Vodeći konsultanti u oblasti nekretnina

WolfMcGill je konsultantska kompanija, specijalizovana za evropska tržišta u razvoju. Kao konsultant od poverenja, kompanija pomaže vodećim investitorima i Vladinim institucijama da svoje ideje pretvore u izvodljive i profitabilne komercijalne, stambene, hotelske, maloprodajne, industrijske i druge projekte. Uspešni poslovni rezultati i razumevanje potreba klijenata, postavili su kompaniju na poziciju jednog od vodećih savetnika u oblasti nekretnina u jugoistočnoj evropi.

WolfMcGill Group je akreditovana institucija za pružanje obuke za procenitelje vrednosti nepokretnosti u Republici Srbiji.

WolfMcGill Group se preko 10 godina bavi procenama vrednosti nepokretnosti u regionu jugoistocne evrope i sa timom svojih RICS licenciranih procentelja i procenitelja licenciranih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije godisnje obavi više desetina hiljada procena vrednosti nepokretnosti i reevaluacija kolaterala.

WolfMcGill pruža i usluge razvoja projekata, upravljanja imovinom i sredstvima, investicioni i finansijski menadžment, investicione prodaje i akviziciju, zastupanje zakupaca i druge usluge koje se tiču svih oblika nekretnina u svim fazama njihovog investicionog ciklusa.

Linije poslovanja

U FOKUSU NAŠEG POSLOVANJA SU NEKRETNINE.  PRUŽAMO SAVETODAVNE, INVESTICIONE I FINANSIJSKE USLUGE ZA SVE VRSTE NEKRETNINA.

Za detaljan pregled svih usluga koje pružamo kliknite ispod i odaberite liniju poslovanja i uslugu za koju ste zainteresovani.

Proizvodi

Zahvaljujući svojim međunarodno priznatim ekspertima, znanju, integritetu u poslovanju i poverenju koje uspostavlja u odnosima sa svojim klijentima, WolfMcGill je angažovan od strane vodećih banaka, finansijskih institucija i drugih kompanija iz raznih privrednih grana na poslovima savetnika u oblasti nekretnina u jugoistočnoj evropi.

Naši proizvodi definisani su tako da pokrivaju sve faze životnog ciklusa različitih oblika nepokretnosti.  RICS sertifikovani procenitelji vrednosti nepokretnosti i akreditacija od strane Ministarstva finansija Republike Srbije za pružanje osnovne stručne i kontinuirane obuke za procenitelje jasan su pokazatelj kvaliteta naših proizvoda i stručnosti našeg tima.

Za detaljan pregled proizvoda koje nudimo kliknite ispod i odaberite proizvod za koji ste zainteresovani.

Procene vrednosti

Zahvaljujući svojim međunarodno priznatim ekspertima, znanju, integritetu u poslovanju i poverenju koje uspostavlja u odnosima sa svojim klijentima, WolfMcGill je angažovan od strane vodećih banaka, finansijskih institucija i drugih kompanija iz raznih privrednih grana na poslovima procene vrednosti svih oblika imovine kao i drugih predmeta procene.

U procenama vrednosti naša kompanija se rukovodi načelima i preporukama definisanim:
 • Kraljevski institut ovlašćenih procenitelja (RICS)
 • Međunarodni standardi procene (IVSC)
 • Lokalni propisi

Za više informacija o procenama vrednosti nekretnina, kompanija, brendova, intelektualne svojine kao i drugih predmeta procene kliknite ovde

Za detaljne informacije o procenama vrednosti stanova i lokala kliknite ovde

Vrste nekretnina za koje se vrše procene

Vrste nekretnina za koje se vrše procene

Stambeni objekti

Poslovni prostori

Hoteli

Industrijski objekti

Višenamenski objekti

Objekti specijalne namene

Vrste procena

Vrste procena

Zemljište

Sve vrste nekretnina

Mašine, oprema i zalihe

Kompanije i njima pripadajuće afiliacije

Brendovi

Intelektualna svojina

Kompleksne procene svih prethodnih veštačenja

Multidisciplinarne procene

Metodologije procene

Metodologije procene

Troškovni pristup

Komparativni pristup

Prihodovni pristup

WolfMcGill u cilju definisanja nepristrasnog rezultata osim osnovnih koristi i dodatne, specifične međunarodne metodologije procene u zavisnosti od vrste predmeta procene.
Naša korporativna politika je da koristimo koliko god metodologija je neophodno da bi se dobio najprecizniji mogući rezultat.

 • Rezidualni pristup
 • Pristup odnosa investicija i profita
 • Profitni pristup

Znanje u primeni specifičnih metodologija i posvećenost u dobijanju objektivne vrednosti je komparativna prednost koja nas čini jedinstvenim na tržištu.

Masovna procena vrednosti kolaterala i statistički monitoring

WolfMcGill godišnje izvrši masovnu procenu više desetina hiljada kolaterala

i portfolija poslovnih banaka primenom indeksnih metoda procene vrednosti. Metod se već koristi u Srbiji i okruženju kako bi na kvartalnom nivou ove finansijske institucije imale uvid u trenutnu vrednost svog ukupnog porfolija kolaterala.

Metodologija i indeksi koji se koriste u proceni vrednosti  se razvijaju već 10 godina

i omogućavaju efikasnu primenu u svim bankama koje raspolažu minimalnim podacima o sopsvetnim kolateralima.

Metodologija obuhvata 3 koraka, koji se mogu realizovati kao integralna ili pojedinačna usluga:
 1. Analiza portfolija i kodifikacija pojedinačnih kolaterala
 2. Prilagođavanje postojeće baze podataka i kreiranje indeksa vrednosti
 3. Razvoj modela reevaluacije

Dosadašnja praksa je pokazala da su efekti ovakve reevaluacije na nivou portfolija daleko tačnije od drugih modela masovnih procena (Desktop i Driveby). Model je višestruko povoljniji i lakše primenljiv, a sama metodologija je do sada bila analizirana od brojnih lokalnih i međunarodnih internih i eksternih kontrola.

Biznis planovi u oblasti nekretnina

Biznis plan je jedan od osnovnih dokumenata u sprovođenju različitih akcija svake moderne korporacije. Njegov cilj je da definiše tok projekta i kreira smernice za proces razvoja. Biznis plan je dokument neopodan za apliciranje pri skoro svakom zahtevu za kreditiranje, s obzirom da određuje finansijske i operativne aspekte projekta.

WolfMcGill kreira biznis planove za potrebe svojih klijenata u cilju uspostavljanja strategijskog pristupa, marketing strategije, struktuiranja finansija i izbegavanja mogućih nepredviđenih troškova, definisanja mogućih rizika projekta, itd. Imajući u vidu različitost biznis planova za svaki specifični projekat, WolfMcGill prilagođava njihovu sadržinu i obim potrebama klijenta.

Standardni biznis plan obuhvata:
 • Rezime
 • Pregled projekta
 • Profil države
 • Makroekonomsko okruženje
 • Pregled tržišta nekretnina
 • Targetirano istraživanje tržišta
 • Analizu mikro lokacije
 • Pregled pravne dokumentacije projekta
 • Koncept projekta
 • Generičku strategiju
 • Strategiju marketinga i prodaje
 • Razvoj projekta i vremenske rokove
 • Razvoj operativnog menadžmenta i menadžmenta strategija rizika
 • Finansijsko modeliranje i razmatranje tokova gotovine

U cilju kreiranja finansijske efikasnosti pružamo mogućnost izrade različitih tipova biznis planova u pogledu obima i sadržine, nivoa analiza i strukturalnih uslova projekta. Biznis planovi manjeg obima adekvatni su za projekte koji su manje zahtevni, za kraće vremenske rokove i projekte koji zahtevaju brzo reagovanje. Sa druge strane, biznis planovi većeg obima orjentisani su na dublju analizu i uzimanje u obzir svih komponenti tržišta i projekta.

Predstudije i studije izvodljivosti

Predstudije izvodljivosti

 

Predstudija izvodljivosti je preliminarni dokument pri određivanju svrsishodnosti nastavljanja poslovnog plana u smeru izrade studije izvodljivosti. Predstudije izvodljivosti kompanije WolfMcGill podrazumevaju detaljan due diligence koji olakšavaju potencijalnom investitoru da identifikuje projekat u koji želi da investira. Cilj predstudije izvodljivosti je da dâ zaključak da li je vredno sprovoditi dalje korake u cilju investiranja kao i da izmeri potencijale istog.

S obzirom da smo svesni značaja predstudije izvodljivosti, savetujemo svojim klijentima da se odluče za ovakav proizvod u cilju uštede njihovog vremena i finansijskih resursa.

 

Studije izvodljivosti

 

Naše studije izvodljivosti predstavljaju rezultat vrhunskog fokusiranog znanja na specifičan projekat. Studije izvodljivosti koriste se u cilju određivanja finansijske izvodljivosti razvoja novog projekta, renoviranja ili unapređivanja postojećeg objekta i određivanja da li je kompletna vrednost projekta jednaka ili premašuje (1) ukupne troškove gradnje, (2) preduzetnikov profit, (3) adekvatan povraćaj sredstava uloženih u razvoj projekta.

Studija izvodljivosti analizira faktore tržišta koji utiču na projekat kao i različite demografske i ekonomske atribute područja koje je predmet studije. Posebna pažnja posvećuje se potencijalu budućeg razvoja, identifikaciji i analizi postojećih i budućih konkurentskih projekata i njihovom potencijalnom uticaju na projekat koji je predmet analize kao i na evaluaciju očekivanog prodora projekta na lokalnom tržištu. Vremenske projekcije prihoda i troškova se pripremaju i diskontuju na nivo sadasnje vrednosti bazirano na očekivanim odnosima duga i kapitala. Finansijski modeli se razvijaju kako bi prikazali najverovatnije scenarije i procenili povraćaj na uloženi kapital.

Dodatna vrednost u studijama izvodljivosti koje kreira WolfMcGill njihova trodimenzionalnost. Naši eksperti testirati izvodljivost datog projekta kroz vremensku komponentu, komponentu vrednosti i komponentu senzitivnosti tržišta. Naše studije izvodljivosti sadrže:

 • Mišljenje o izvodljivosti
 • Pregled projekta
 • Makroekonomsko okruženje
 • Pregled tržišta nekretnina
 • Targetirano istraživanje tržišta
 • Analizu mikro tržišta
 • Analizu konkurencije
 • Analizu mikro lokacije
 • Pregled pravne dokumentacije projekta
 • Definisanje primenljivih generickih strategija
 • Definisanje strategija marketinga i prodaje
 • Definisanje projektnog plana i vremenskih okvira
 • Definisanje operativnog menadžmenta i strategija menadžmenta rizika
 • Razmatranje najbolje i najisplativije namene
 • Finansijsko modeliranje i razmatranje toka gotovine
 • Analizu senzitivnosti

Principi najbolje i najisplativije namene

Najbolja i najisplativija namena je glavni princip koji kompanija WolfMcGill uzima u obzir pri izradi procena ili studija izvodljivosti. Treba napomenuti da je vrednost objekta u direktnoj vezi sa namenom istog.

Najbolja i najisplativija namena je logično moguća namena koja pruža najveću vrednost nekretnine. U cilju razmatranja najbolje i najisplativije namene objekta, svaka potencijalana namena mora proći kroz ozbiljna testiranja.
Osnovne determinante analize moraju se poklopiti sa sledećim kriterijumima svakog specifičnog objekta a namena objekta mora biti:
Pravno izvodljiva
Namena objekta mora biti pravno izvodljiva. S tim u vezi treba isključiti sve namene koje bi se mogle kositi sa tekućim ili budućim zoniranjem, namenom zabranjenom propisima državnih institucija ili određenim ugovorima.

Fizički izvodljiva
Svaka potencijalna upotreba mora biti fizički izvodljiva uzimajući u obzir veličinu, oblik, topografiju i ostale karakteristike okruženja na kome će biti lociran objekat.

Finansijski izvodljiva
Finansijska izvodljivost je jedan od najvažnijih faktora uspeha koji utiču na projekat ili postojeći objekat. Stoga, predložena upotreba mora da generiše adekvatne prihode kako bi opravdala sredstva uložena u izgradnju kao i da obezbedi profit investitoru.

Maksimalno produktivna
Maksimalna produktivnost objekta je usko povezana sa mogućnošću generisanja najvećeg mogućeg povraćaja uloženih sredstava investitoru. S obzirom da je ovo najznačajniji faktor analize najbolje i najisplativije namene, maksimalna produktivnost potencijalne namene objekta je obavezan i nezamenljiv faktor tokom analiziranja.

Analiza senzitivnosti

WolfMcGill najčešće uključuje analizu senzitivnosti u studije izvodljivosti kako bi dodatno obezbedio projekat kada je reč o potencijalnim rizicima. Analiza senzitivnosti je alat kojim se pomoću različitih scenarija definišu uticaji na projekat koji je predmet analize. Analiza senzitivnosti u odnosu na varijacije koncepta projekta, ekonomske uslove i predviđene promene na tržištu pokazuje rezultate ovih uticaja na celokupnu profitabilnost projekta.

Imajući u vidu trenutne nestabilne uslove na tržištu, smatramo da je analiza senzitivnosti obavezna u svakom procesu razvoja projekta novijeg datuma. Minimizacija osipanja i gubitka profita kao i kreiranje šablona za razvoj projekta su najznačajniji ciljevi analize senzitivnosti.

Misija – Vizija – Tim

Naša misija je da poslujemo kao konsultanti od poverenja za vodeće investitore, poslovne i Vladine institucije, u svim oblastima koje se tiču nekretnina, u cilju razvoja i implementacije strategija koje pretvaraju ideje u izvodljive i profitabilne projekte. Naše iskustvo u kombinaciji sa najvišim međunarodnim standardima doprinosi dodatnoj vrednosti u procesu klijentovog odlučivanja, umanjenja rizika i uvećanja profita. Posvećeni smo pružanju najkvalitetnijih usluga našim klijentima, čije potrebe i interese uvek stavljamo na prvo mesto.

Naša vizija prožima sve aspekte poslovanja koja su usmerena na postizanje održivog i kvalitetnog razvoja kao konsultanta od poverenja u svim oblastima nekretnina. Cilj nam je da proširimo svoj razvoj u smeru vodećih finansijskih i profesionalnih usluga u oblasti nekretnina u regionu jugoistočne Evrope dok istovremeno gradimo uspešna i vredna partnerstva sa svojim klijentima, pružamo svojim zaposlenima inspirativno mesto za rad i stvaramo dugoročne profite našim akcionarima.

Kompanija WolfMcGill Group okupila je izuzetno snažan tim eksperata u oblasti nekretnina na podtržištima jugoistočne Evrope. Naši zaposleni su dokazano najbolji u svojoj klasi i preduzeće sve potrebne mere kako bi stvorili dobro struktuiran proizvod, prevazišli potencijalne rizike i doveli Vaš projekat do uspešne završne faze. Naši zaposleni, iskusni, motivisani i posvećeni poslu, kreiraće jedinstvene dodatne vrednosti Vašoj kompaniji i projektima. Povrh svega, tim poseduje globalne veze sa međunarodnim finansijskim institucijama, investitorima, razvojnim kompanijama i institucijama koje mogu biti od pomoći u sagledavanju potencijala Vašeg poslovanja i pronalazenju adekvatnih resenja.

Tržište

Naši klijenti

Kontakt


  Kraljice Katarine 145
  11000 Beograd, Srbija

   


  Tel: +381  11 35 51 747
  Tel: +381 11 35 55 700
  Fax: + 381 11 30 57 747

   


  E-mail
  Facebook
  Linkedin