KONTINUIRANA OBUKA ZA PROCENITELJE

WMG Advisory Member of Wolf McGill Group je upisan u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja licenciranih procenitelja vrednosti nepokretnosti.

 

Rešenje Ministarstva finansija Republike Srbije o upisu u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog obrazovanja licenciranih procenitelja je izdato 24.08.2017. i zavedeno je pod brojem:  401-00-2531/2017-16.

 

Zakon o proceniteljima je propisao da je licencirani procenitelj dužan da se kontinuirano profesionalno usavršava u cilju održavanja i unapređenja znanja, profesionalnih veština i profesionalnih vrednosti.

 

U tom cilju WolfMcGill organizuje  Seminar namenjen proceniteljima koji žele da unaprede svoje znanje iz oblasti:

  • Osnovih pokazatelja performansi hotela
  • Modela procene vrednosti
  • Hotela kao kolaterala
  • Pitanja opreme, rezervacionih kanala i goodwill-a
  • Modela monitoringa poslovanja
  • Performansi hotela u distress zoni poslovanja
  • Hotela kao kolaterala u NPL-u

 

Kliknite ovde i preuzmite WolfMcGill kalendar kontinuirane obuke za procenitelje u 2018. godini